Hotel Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****, Chlewiska
Tło bannera

Relikty przeszłości

Przyjazd
Wyjazd

Baszta z XVIII w.

Ta niezwykle interesująca konstrukcja przyjęła wzór gotycki. Stanowiła punkt widokowy, a zarazem ambonę strzelecką dawnego zwierzyńca. Fundamenty zachowały się przez wiele lat, dlatego w 2013 roku udało się ją zrekonstruować.

XVIII-wieczna baszta stanowi idealny punkt widokowy na przepiękny park Manor House SPA. Można się na nią wspiąć, by podziwiać panoramę na dawną szlachecką posiadłość i mazowieckie krajobrazy.

Baszta zrekonstruowana w 2013 r. jest udostępniona do zwiedzania. Powstała jako wyraz nurtu sentymentalnego w XVIII w. jako część sztucznych ruin w formie kamiennego ogrodzenia zakończonego basztami, stylizowanego na gotycki wieżowy zamek. Od południa przylegał do tych zabudowań ogród owocowy z oranżerią. W zachodniej części posiadłości znajdował się „dziki” ogród służący spacerom. Nieopodal baszty rozciąga się pozostałość alei grabowej.

Piwnice

Trzy piwnice wydrążone we wzgórzu zamkowym można zwiedzać do dziś. Każda z nich figuruje w Opisie inwentarzowym zabudowań dworskich.

Piwnica nr 1

Opis piwnicy jest dość precyzyjny. Wzniesiona została z kamienia łamanego, przesklepiona kolebkowo. Na sklepieniu znajdował się płaszcz ziemny. Piwnica poprzedzona była długą szyją z dwoma drzwiami, po obu jej stronach znajdowały się pręty żelazne.

Piwnicę 1 z Opisu identyfikujemy z piwnicą znajdującą się w południowo-zachodnim stoku wzniesienia zamkowego. Prowadzi do niej sklepiona kolebkowo szyja o długości 8,67 m, szerokości 150 cm. Właściwa piwnica to jedna komora o wymiarach 456 x 350 cm i wysokości 250 cm. Ściany szyi oraz piwnicy, oraz ich sklepienia wykonane zostały wyłącznie z łomów miejscowego piaskowca. Do ich spojenia użyto zaprawy wapienno-piaskowej.

Piwnica nr 2

Winiarnia pod pałacem

Opis z 1837 roku wymienia piwnicę składającą się z dwóch lokalności. Bez podłogi z dwoma okienkami.

Piwnicę 2 z opisu identyfikujemy z zachowaną piwnicą umieszczoną w północno-wschodnim stoku wzgórza zamkowego. Obecnie składa się z dwóch pomieszczeń o wielkości 5,85 x 3,15 m każde. Przesklepiona została kolebkowo ma 227 cm wysokości. Nad otworem wejściowym w sklepieniu znajduje się niewielka luneta przemurowana cegłą. Obiegający piwnicę cokół i posadzka kamienna są wtórne.

Piwnica nr 3

Piwnica pod sceną pałacową

W Opisie inwentarzowym opisana została jako składająca się z trzech lokalności. Zaopatrzona w dwa okienka z kratami żelaznymi

Piwnicę 3 z opisu identyfikujemy z piwnicą w południowo-wschodnim stoku wzgórza zamkowego. Obecnie piwnica ta składa się z dwóch sklepionych pomieszczeń poprzedzonych przemurowaną wtórnie szyja. Pomieszczenie te mają zbliżoną wielkość 6,22 – 6,88 x 3,20 m i wysokość 197 cm. W pierwszej komorze piwnicy znajduje się wtórny cokół kamienny. 

Posadzki kamienne w obu komorach także są wtórne. Piwnica ta jako jedyna ma zachowane odrzwia kamienne. Składają się one z pionowych węgarów i prostego nadproża. Wykonane zostały z piaskowca i mają starannie opracowaną powierzchnie. Szerokość węgarów jest znaczna, bo dochodzi do 42 cm. Portal w drzwiach wejściowych został zmieniony przez wtórne wycięcie łuku w pierwotnie prostym nadprożu.

Drugi zamurowany portal znajduje się w ścianie północnej drugiej komory. Z opisu i charakteru otworu wynika, że jest to portal do trzeciego obecnie zniszczonego bądź zasypanego pomieszczenia. Przy obu portalach widoczne są lunety.

Wszystkie opisane piwnice są kubaturami samodzielnymi zagłębionymi w stok wzgórza zamkowego. Na pewno nie są fragmentami kubatur naziemnych. Mimo różnej wielkości, odmiennych rzutów mają szereg cech wspólnych. Łączy je wspólnota materiałowa i technika wykonania. Podstawowym surowcem do wzniesienia piwnic jest łamany lokalny piaskowiec.

Regularne sklepienia kolebkowe wzniesiono na krążynach. Szybowe otwory okienne zostały umieszczone w ścianach szczytowych. Użyto zaprawy wapienno-piaskowej o zbliżonej strukturze i składzie granulometrycznym. 

Tylko w piwnicy 3 zachowały się kamienne odrzwia. Są one gładkie bez jakiegokolwiek wystroju, ale nie dziwi to uwzględniając gospodarczy charakter pomieszczenia. Znacząca jest natomiast technika kamieniarska użyta przy wykonaniu węgarów i nadproży. Charakterystyczne ślady narzędzi kamieniarskich wskazują na ich wykonanie w okresie renesansu. Tak też należy datować pozostałe piwnice. Zbudowano je zapewne w tym samym czasie co główny budynek pałacowy, czyli w XV wieku.

Studnia Dobiesława Odrowąża

Studnia zlokalizowana na zamkowym wzgórzu, została zbudowana pomiędzy 1460 a 1490 rokiem. Pamięta, więc czasy Dobiesława Odrowąża-Chlewickiego. Na ten okres przypada również wzniesienie budynku o kształcie dworu wieżowego, który stoi na grodzisku, pochodzącym z XII wieku.

Projekt studni opracowano w oparciu o plan koła ze średnicą 180 cm. Jej głębokość wynosi 13 metrów i sięga dalej niż poziom wód gruntowych. Dzięki temu można pobrać wodę o wyższej wartości mikrobiologicznej. Natomiast na 10 metrze średnica otworu zmniejsza się do 120 cm.

Przy budowie wykorzystano łamany piaskowiec, pochodzący z wyrobisk zlokalizownych w pobliżu Szydłowca. Lico łamów zostało sklasyfikowane pod względem wielkości i opracowane ukośnymi nacięciami. Taka konstrukcja tworzy wycinek koła. Spojenie wykonano z wytrzymałej zaprawy wapienno-piaskowej. Dzięki temu cembrowina wyróżnia się bardzo wysoką jakością. Poziom działań technicznych świadczy o ich średniowiecznym pochodzeniu.

Lodownia

Pozostałości dworskiej lodowni zlokalizowanej na północnym stoku wzgórza można zwiedzać do dziś. U jego stóp znajduje się wejście do czterech komór, a na samej górze szyb zasypowy. Lodownię oznaczono na mapie, pochodzącej 1837 roku. Ponadto figuruje w opisie budynków dworskich z tamtego okresu. Mierzyła 16 łokci długości, 10 szerokości oraz 16 wysokości. Dawny łokieć wynosił około 60 cm.

Krótki opis zdradza jej położenie. Mieściła się z tyłu oficyny, a front skierowany był w stronę ogrodu dzikiego. Przed lodownią znajdowała się niewielka sień z drzwiami. Natomiast w środku mieści się sklepienie, pod którym ułożono trzy pręty sztabikowe. Podania mówią również o jednym oknie i braku podłogi. Budowla wzniesiona była z kamienia, a kopiasty dach pokryty został gontem.

Nie tylko wzmianki historyczne, ale również zachowane pozostałości umożliwiają opisanie jej konstrukcji. Jednym z najważniejszych elementów był szyb zapasowy, gdzie prawdopodobnie przechowywano lód. Przyjął plan kwadratu o bokach 5,5 metra. Grubość ścian wynosiła od 60 do 70 cm. Natomiast wymiary wnętrza to 4,10 x 4,10 m.

Ściany zbudowane z kamienia, które zachowały się po latach, sięgają około 5,2 metra. Wnętrze szybu jest pokryte gruzem na głębokość 3 metrów. Przez ząb czasu nadgryzione zostało również sklepienie. Zachowały się jego opory, które jednoznacznie wskazują na kolebkową konstrukcję, wykonaną z cegieł. Prawdopodobnie zbudowano kolejne elementy z kamienia. Próby czasu nie przetrwały ślady otworu zasypowego.

Wspomniane cztery komory stanowią przestrzeń użytkową budynku i przylegają do ścian szybu zasypowego. Największa jest północna komora, której wymiary to 9,5 metra długości, 185 cm szerokości oraz 290 cm wysokości. Przed nią znajduje się sień o długości 3,8 m oraz szerokości 193 cm. Można tam dotrzeć sklepioną szyją o długości 4,5 metra i szerokości 190 cm.

Inne komory mają 7,35 metra długości oraz 183 cm szerokości. Wysokość to 2,3 metra. Natomiast wszystkie charakteryzują się kolebkami z cegieł. Niższe partie ścian komór zostały wykonane z piaskowca. Z kolei powyżej 1,5 metra zastosowano cegły. Zarówno ściany, jak i sklepienia budowano za pomocą zaprawy wapienno-piaskowej.

Zastosowane surowce, charakterystyczna wielkość cegły oraz dokumenty z dawnych lat wskazują na to, że lodownia powstała najwcześniej na początku XIX wieku. Jej charakter odpowiada opisowi w poradniku dworskim autorstwa Katarzyny Nakwaskiej.

Przypałacowa kapliczka

W 2012 roku wnętrza przypałacowej wieży z 1605 roku zostały zaadaptowane na dwie kaplice. Wieża ta to dwukondygnacyjny budynek na planie kwadratu z okrągłymi otworami strzelniczymi.

Kaplica Bożej Rodzicielki znajduje się na parterze budowli.

Kaplica Świętego Jacka Odrowąża - patrona posiadłości Manor House w Chlewiskach usytuowana jest na piętrze przypałacowej wieży.

Oferty specjalne

Zobacz wszystkie
WIOSNA LAST MINUTE 5 DNI - pakiet paramedyczny
od 790 /os./pobyt
Wiosna to doskonały czas by wybrać się na regenerujący wypoczynek w otoczeniu budzącej się do życia natury. Postaw na pięciodniowy urlop, który służy poprawie zdrowia, odporności i samopoczucia.
Sprawdź szczegóły
WIOSNA LAST MINUTE 5 DNI - pakiet paramedyczny
Długi weekend czerwcowy
od 1 740 /os./pobyt
Wspaniały, czerwcowy weekend w bliskości przyrody oraz dobrych sił natury to doskonały pomysł na letni urlop sprzyjający poprawie zdrowia i odporności.
Sprawdź szczegóły
Długi weekend czerwcowy
Diagnostyka i odnowa - pakiet paramedyczny
od 380 /os./pobyt
Sprawdź kondycję i stan zdrowia swojego organizmu.
Sprawdź szczegóły
Diagnostyka i odnowa - pakiet paramedyczny
Regeneracja - pakiet paramedyczny
od 490 /os./pobyt
Poczuj odprężenie i zregeneruj organizm w SPA.
Sprawdź szczegóły
Regeneracja - pakiet paramedyczny
Odporność - pakiet paramedyczny
od 495 /os./pobyt
Wzmocnij odporność i kondycję swojego organizmu.
Sprawdź szczegóły
Odporność - pakiet paramedyczny
Odnowa kręgosłupa - pakiet paramedyczny
od 570 /os./pobyt
Postaw na zabiegi służące odnowie i rozluźnieniu kręgosłupa.
Sprawdź szczegóły
Odnowa kręgosłupa - pakiet paramedyczny
Energia - pakiet paramedyczny
od 960 /os./pobyt
Zregeneruj organizm i odblokuj przepływ energii.
Sprawdź szczegóły
Energia - pakiet paramedyczny
Przepływ energii - pakiet paramedyczny
od 1 170 /os./pobyt
Zregeneruj siły witalne i usprawnij przepływ energii w organizmie.
Sprawdź szczegóły
Przepływ energii - pakiet paramedyczny
Energetyczna refleksologia - pakiet paramedyczny
od 1 230 /os./pobyt
Przywróć harmonię ciała, duszy i umysłu.
Sprawdź szczegóły
Energetyczna refleksologia - pakiet paramedyczny
Rewitalizacja kręgosłupa - pakiet paramedyczny
od 1 390 /os./pobyt
Postaw na unikalne terapie oraz regenerację organizmu w Biowitalnym SPA.
Sprawdź szczegóły
Rewitalizacja kręgosłupa - pakiet paramedyczny
Pokój - cena dnia BB
od 370 /noc
Gwarancja najniższej ceny w przypadku rezerwacji online!
Sprawdź szczegóły
Pokój - cena dnia BB
Pokój - cena dnia HB
od 455 /noc
Oferta ze śniadaniem i obiadokolacją
Sprawdź szczegóły
Pokój - cena dnia HB
Wypoczynek w SPA od ndz. do wt.
od 495 /os./pobyt
Atrakcyjne ceny za pobyt od niedzieli do wtorku. Zapraszamy!
Sprawdź szczegóły
Wypoczynek w SPA od ndz. do wt.
Relaks
od 980 /os./pobyt
Postaw na relaksujący pobyt z dedykowanymi zabiegami SPA!
Sprawdź szczegóły
Relaks
Zrelaksowana przyszła mama
od 1 160 /os./pobyt
Zadbaj o wypoczynek i dobry nastrój w jednym z najpiękniejszych momentów życia kobiety.
Sprawdź szczegóły
Zrelaksowana przyszła mama
Pobyt SPA dla Pań
od 1 250 /os./pobyt
Z zabiegami witalizującymi twarz i ciało...
Sprawdź szczegóły
Pobyt SPA dla Pań
Pobyt SPA dla Panów
od 1 300 /os./pobyt
Relaks, regeneracja organizmu, wzmocnienie jego sił witalnych.
Sprawdź szczegóły
Pobyt SPA dla Panów
Naturalny lifting twarzy
od 1 350 /os./pobyt
Naturalnymi metodami możesz skutecznie odmłodzić skórę twarzy.
Sprawdź szczegóły
Naturalny lifting twarzy
Zdrowy kręgosłup - Rewitalizacja - 5 nocy
od 3 490 /os./pobyt
Korzystając ze specjalistycznych terapii zadbaj o zdrowy kręgosłup!
Sprawdź szczegóły
Zdrowy kręgosłup - Rewitalizacja - 5 nocy
Wypoczynek SPA - 5 nocy
od 1 330 /os./pobyt
W kilka dni w hotelu SPA odpoczniesz jak podczas dłuższego urlopu...
Sprawdź szczegóły
Wypoczynek SPA - 5 nocy
Wypoczynek SPA - 7 nocy
od 1 890 /os./pobyt
Pozwól sobie na luksus zadbania o siebie na każdym poziomie!
Sprawdź szczegóły
Wypoczynek SPA - 7 nocy
Romantyczny - pobyt SPA
od 1 490 /pobyt
Poczuj magię miłości w cudownej atmosferze Manor House SPA...
Sprawdź szczegóły
Romantyczny - pobyt SPA
Weekend we dwoje w SPA
od 2 190 /pobyt
Zaproś bliską osobę na nastrojowy pobyt we dwoje!
Sprawdź szczegóły
Weekend we dwoje w SPA
W rocznicę ślubu
od 2 290 /pobyt
Doskonała propozycja do celebrowania wyjątkowych chwil tylko we dwoje...
Sprawdź szczegóły
W rocznicę ślubu
Bliżej siebie - Harmonia dla dwojga
od 2 290 /pobyt
Doświadczanie wspólnej przyjemności podczas ceremonii SPA daje odprężenie i zwiększenie satysfakcji z bycia razem w związku z drugą osobą, co jest najsilniejszym źródłem energii.
Sprawdź szczegóły
Bliżej siebie - Harmonia dla dwojga
Metamorfoza uczuć dla dwojga
od 2 450 /pobyt
Wyjątkowa oferta dla par pragnących rozwinąć skrzydła w związku, doświadczyć nowych odczuć lub ponownie rozbudzić w sobie bliskość, która dodaje odwagi, niesie wewnętrzny spokój, uwalnia ...
Sprawdź szczegóły
Metamorfoza uczuć dla dwojga
Szkoła Hippiki dla początkujących
od 1 350 /os./pobyt
Pobyt skierowany do osób rozpoczynających swoją przygodę z jeździectwem lub do tych, które mają dłuższą przerwę w jeździe konnej. Zajęcia koncentrują się na obudzeniu i wzmocnieniu mięśni ...
Sprawdź szczegóły
Szkoła Hippiki dla początkujących
Szkoła Hippiki - skoki
od 1 490 /os./pobyt
Ćwiczenia na drągach skupiają się na poprawie płynności w prowadzeniu konia. Mają za zadanie pomóc w rozluźnieniu i równowadze jeźdźca, zwiększając jego bezpieczeństwo w siodle.
Sprawdź szczegóły
Szkoła Hippiki - skoki
Szkoła Hippiki - ujeżdżenie
od 1 490 /os./pobyt
Zajęcia koncentrują się na poprawie stylu jeźdźca, jego techniki i kontaktu z koniem. W okresie letnim jazdy prowadzone są na czworoboku.
Sprawdź szczegóły
Szkoła Hippiki - ujeżdżenie
Szkoła Hippiki - cross
od 1 450 /os./pobyt
Jazdy odbywają się w parku lub na placu treningowym. Uczestnicy uczą się pokonywania naturalnych przeszkód, podczas szkolenia kładzie się też nacisk na poprawę równowagi.
Sprawdź szczegóły
Szkoła Hippiki - cross
Szkoła Hippiki - cordeo
od 1 350 /os./pobyt
Spotkanie z naturalnym jeździectwem - nauka jazdy odbywa się na cordeo (bez ogłowia), jeździec poznaje subtelną mowę końskiego ciała i uczy się rozmowy z nim. Zajęcia odsłaniają uczestnikom ...
Sprawdź szczegóły
Szkoła Hippiki - cordeo
mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Manor House sp. z o.o., Księdza Karola Kościowa 24A, 97-500, Radomsko Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane