Newsletter
 

Rezerwacja

 
Relaks i Energia w SPA
Wybierz jeden z pobytów SPA w Manor House i napełnij się pozytywną energią...
Szkoła Hippiki i SPA
W Stajni Manor House początkujący i zaawansowani jeźdźcy znajdą ofertę dla siebie...
Zobacz wszystkie oferty
 

Zabytkowy Park

 

MAGICZNE MIEJSCEPark
zabytkowy Park wpisany na "Listę preferencyjnych zabytkowych parków i ogrodów dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Założenie parkowe

Na najstarszych mapach z początku XIX wieku i 1837 roku widoczny jest park otaczający rezydencję właścicieli. Załączony do tej ostatniej mapy opis pozwala zidentyfikować przeznaczenie i wielkość poszczególnych partii ogrodu.

Największym jest tzw. Ogród spacerowy zwany także „dzikim”- ma powierzchnię 4 morgów i 90 prętów. Po przeliczeniu - ówczesna morga licząca 300 prętów to 56,017 ara - jest około 241 arów. Zajmuje zachodnią część obszaru dworskiego, podzielony jest regularnym układem alejek na 8 kwater.

Od południa przylega do ogrodu spacerowego - Ogród owocowy z oranżeya mający powierzchnię 1 morgi 129 prętów czyli około 80 arów. Sama oranżeria była drewniana miała siedem okien w ścianie południowej, osiem okien dachowych i kanałowy system ogrzewania. Przylegała do budynku kuchennego i mieszkania ogrodnika. Przy ogrodzie owocowym był ogród warzywny mający powierzchnię 208 prętów czyli około 39 arów.

Partia wschodnia ogrodu dworskiego określona została jako: Plac z ogrodem przed Pałacem o powierzchni 4 mórg i 45 prętów czyli 232 arów. W tym ogród warzywny o powierzchni 1 morgi 215 prętów.

Składnikiem kompozycyjnym założenia parkowego było 6 sadzawek o łącznej powierzchni 704 pręty czyli 131,65 ara. Założenie parkowe czytelne jest już na mapie z początku XIX wieku ukształtowane zostało zatem nie później niż w wieku XVIII.