Newsletter
 

Rezerwacja

 
Relaks i Energia w SPA
Wybierz jeden z pobytów SPA w Manor House i napełnij się pozytywną energią...
Szkoła Hippiki i SPA
W Stajni Manor House początkujący i zaawansowani jeźdźcy znajdą ofertę dla siebie...
Zobacz wszystkie oferty
 

Stanisław Sołtyk

 

Stanisław Sołtyk (1752-1833)

Właściciel Chlewisk w latach 1801-1831
Marszałek sejmu Księstwa Warszawskiego w latach 9 - 23 . XII 1811r.

Urodzony w Krysku koło Płońska 16 grudnia 1752r., zmarł 4 czerwca 1833r. w Warszawie. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej. Szambelan królewski 1780, podstoli wielki koronny 1784, odznaczony Orderem Św. Stanisława 1783 i Orderem Orła Białego 1788. W 1789 poślubił Karolinę z domu Sapieha herbu Lis. Opiekunem i nauczycielem młodego Stanisława był ks. Józef Herman Osiński, profesor filozofii z którym Sołtyk odwiedził m.in. Wiedeń (1768r) oraz Paryż (1772r). Sołtyk był członkiem lóż wolnomularskich, bardzo czynnym zwolennikiem reform państwa. Poseł z województwa krakowskiego na drugą kadencję Sejmu Czteroletniego od 1790, wielokrotnie popierał dążenia emancypacyjne miast i naprawy skarbu poprzez sprzedaż starostw. Członek Klubu Radziwiłłowskiego przygotowującego przeprowadzenie w sejmie Ustawy Rządowej, a po jej uchwaleniu, członek założyciel Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Uczestniczył w przygotowaniach do insurekcji kościuszkowskiej, lecz w walkach nie wziął udziału. Wysłany w tajnej misji dyplomatycznej na dwór wiedeński, został aresztowany 1794 i uwięziony przez władze austriackie.Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej włączył się w działalność konspiracyjnych organizacji niepodległościowych w kraju i na emigracji, został działaczem legionowym. Wobec braku realnych perspektyw zaniechał działalności politycznej, powrócił do swojego majątku w Chlewiskach koło Radomia. Rozwinął produkcję agrarną i hutniczą, stając się jednym z większych przemysłowców w kraju. Uczestniczył w życiu kulturalnym "pruskiej" Warszawy, a w jego salonie towarzyskim, miejscu spotkań uczonych i pisarzy, zostało zawiązane Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1800. Wraz z Tadeuszem Czackim i innymi założył Towarzystwo Handlowe 1802. Powrócił do życia politycznego w czasie Księstwa Warszawskiego, powołany przez marszałka Joachima Murata na członka Najwyższej Izby Sprawiedliwości 1807. Uczestniczył w pracach parlamentu 1811 - 1812. Poseł z powiatu szydłowieckiego 1811 - 1812, mianowany marszałkiem sejmu 1811 (nominacja 7.12). Popierał wystąpienia rządu, tonując głosy opozycji. W okresie Królestwa Polskiego (Kongresowego) poseł powiatu szydłowieckiego 1825, znacząco wpływał na obrady, zarówno jako członek sejmowej komisji praw cywilnych i kryminalnych, jak też organizator nieformalnych spotkań poselskich. W ostatnim dniu obrad (13.06.1825) z pominięciem decyzji Namiestnika i senatu mianowany przez cara Aleksandra I senatorem-kasztelanem. Członek władz tajnego Towarzystwa Patriotycznego od ok.1823, aresztowany 1826, poddany śledztwu a następnie postawiony przed Sądem Sejmowym 1828 pod zarzutem zdrady stanu. Uniewinniony odzyskuje wolność 1829, uczestniczy w pracach senackich komisji na burzliwych obradach sejmu 1830. Poparł powstanie listopadowe 1830 lecz ze względu na podeszły wiek i ciężki stan zdrowia nie uczestniczył w obradach sejmowych, swój akces pod aktem detronizacji cara Mikołaja I (25.01.1831) przekazał listownie. W dowód uznania jego działalności patriotycznej został podniesiony przez sejm do godności senatora-wojewody 28.05.1831.

Źródła: http://libr.sejm.gov.pl/ars10/marshal/phtml/solty159.html z dnia 14.08.2012 oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_So%C5%82tyk z dnia 14.08.2012