Newsletter
 

Rezerwacja

 
Relaks i Energia w SPA
Wybierz jeden z pobytów SPA w Manor House i napełnij się pozytywną energią...
Szkoła Hippiki i SPA
W Stajni Manor House początkujący i zaawansowani jeźdźcy znajdą ofertę dla siebie...
Zobacz wszystkie oferty
 

Roman Sołtyk

 
Roman Sołtyk herbu Sołtyk 
(ur. 29 lutego 1790 w Warszawie, zm. 22 października 1843 w Saint-Germain-en-Laye we Francji)
 
Roman SołtykGenerał brygady powstania listopadowego. Ukończył politechnikę w Paryżu. W 1807 roku wstąpił do służby w artylerii konnej Armii Księstwa Warszawskiego. W 1809 jako dowódca kompanii, w stopniu kapitana artylerii konnej Księstwa Warszawskiego, wystawionej własnym kosztem, wziął udziła w wojnie z Austrią. Wyróżnił się w walkach o Zamość. Szef szwadronu od 1810. Od 1811 służył w 6 pułku ułanów. Od 1810 podpułkownik, w 1812 adiutant gen. Konfederaji Generalnej Królewstwa Polskiego. Wałczył w kampanii moskiewskiej 1812 i saskiej 1813. Pod Lipskiem dostał się do niewoli rosyjskiej. Po uwolnieniu i powrocie do kraju wszedł do Armii Królestwa Polskiego. W 1816 wziął dymisję. Brał żywy udziął w życiu politycznym w organizacjacj niepodległośiowych w Warszawie. W 1826 został uwięziony, ale z braku dowodów winy uwolniony. Jako poseł sejmowy wniósł w 1829 projekt uwłaszczenia chłopów. Związany ze sprzysiężeniem Piotra Wysockiego. W 1830 wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego. Po wybuchu powstania listopadowego zgłosił się do służby, początkowo regimentarz zawiślański. Organizował regularną armię oraz ruchomą gwardię narodową. W oblężonej Warszawie dowódca artylerii wałowej. W czasie powstania listopadowego w dniu 25 stycznia 1831, na wniosek Romana Sołtyka Sejm powstańczy jednogłośnie uchwalił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski. Generał z września 1831. Był zwolennikiem bezwzględnej obrony miasta, występował stanowczo przeciw kapitulacji. 
 
Po kapitulacji ruszył z resztkami armii polsiej w Płockie, skąd misją dyplomatyczną wyjechał do Prancji i Anglii. Działał w poslich organizacjach politycznych. Resztę życia spędził na emigracji we Francji.
 
Napisał:
  • La Pologne, précis historique, politique et militaire de sa révolution, précédé d’une esquisse de l’ histoire de la Pologne, depuis son origine jusqu’en 1830 par le comte Roman Sołtyk. (1833, 2 r.),
  • Napoléon en 1812. (1836),
  • Relation des opérations de l'armée aux ordres du Prince Joseph Poniatowski pendant la campagne de 1809 en Pologne contre les Autrichiens par le comte Roman Sołtyk, général de brigade d’artillerie polonais, officier supérieur a l’état-major de Napoléon. Paris (1841)

i inne.