Newsletter
 

Rezerwacja

 
Relaks i Energia w SPA
Wybierz jeden z pobytów SPA w Manor House i napełnij się pozytywną energią...
Szkoła Hippiki i SPA
W Stajni Manor House początkujący i zaawansowani jeźdźcy znajdą ofertę dla siebie...
Zobacz wszystkie oferty
 

Programy unijne i pomocowe

 
  • RPO WM

Firma Manor House jest w trakcie realizacji projektu pt.: "Rozwój komplementarnych usług turystycznych o charakterze kulturowo – edukacyjno – rekreacyjnym Zespołu Pałacowo-Parkowego w Chlewiskach". Planowane jest zakończenie projektu na rok 2014.

Beneficjent: Manor House Sp. z o.o.
Wartość Projektu: 492 000,00 PLN
Wartość Dofinansowania: 300 000,00 PLN
Poziom dofinansowania EFRR: 75%

Działania objęte projektem:

I. Odtworzenie zabytkowej osiemnastowiecznej baszty wraz z fragmentami murów flankowych
II. Wyposażenie chaty solnej w generator aerozolu solnego
III. Opracowanie i produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych (ulotki, mapy)
IV. Utworzenie strony www wraz z opracowaniem materiałów multimedialnych oraz wyposażenie strony internetowej w nową aplikację do sprzedaży biletów i rezerwacji on-line
V. Utwardzenie części alejek zabytkowego parku
VI. Ulepszenie istniejącej infrastruktury turystycznej
VII. Wyposażenie alejek i parkingów w niezbędną infrastrukturę

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu