Newsletter
 

Rezerwacja

 
Relaks i Energia w SPA
Wybierz jeden z pobytów SPA w Manor House i napełnij się pozytywną energią...
Szkoła Hippiki i SPA
W Stajni Manor House początkujący i zaawansowani jeźdźcy znajdą ofertę dla siebie...
Zobacz wszystkie oferty
 

Piwnice

 

Piwnice

Do chwili obecnej zachowały się trzy piwnice wkopane we wzgórze zamkowe. Wszystkie zostały wymienione w Opisie inwentarzowym zabudowań dworskich.

Piwnica nr 1
Opis piwnicy jest dość precyzyjny. Wzniesiona została z kamienia łamanego, przesklepiona kolebkowo. Na sklepieniu znajdował się płaszcz ziemny. Piwnica poprzedzona była długą szyja z dwoma drzwiami, po obu jej stronach znajdowały się pręty żelazne.

Piwnicę 1 z Opisu identyfikujemy z piwnicą znajdującą się w południowo zachodnim stoku wzniesienia zamkowego. Prowadzi do niej sklepiona kolebkowo szyja o długości 8,67 m, szerokości 150 cm . Właściwa piwnica to jedna komora o wymiarach 456 x 350 cm i wysokości 250 cm. Ściany szyi, oraz piwnicy oraz ich sklepienia wykonane zostały wyłącznie z łomów miejscowego piaskowca. Do ich spojenia użyto zaprawy wapienno-piaskowej.

Piwnica nr 2 (Winiarnia pod pałacem)
Opis z 1837 roku wymienia piwnicę składającą się z dwóch lokalności. Bez podłogi z dwoma okienkami.

Piwnicę 2 z opisu identyfikujemy z zachowaną piwnicą umieszczoną w północno-wschodnim stoku wzgórza zamkowego. Obecnie składa się z dwóch pomieszczeń o wielkości 5,85 x 3,15 m każde. Przesklepiona została kolebkowo ma 227 cm wysokości. Nad otworem wejściowym w sklepieniu znajduje się niewielka luneta przemurowana cegłą. Obiegający piwnicę cokół i posadzka kamienna są wtórne.

Piwnica nr 3 (piwnica pod sceną pałacową)
W Opisie inwentarzowym opisana została jako składająca się z trzech lokalności. Zaopatrzona w dwa okienka z kratami żelaznymi

Piwnicę 3 z opisu identyfikujemy z piwnicą w południowo- wschodnim stoku wzgórza zamkowego. Obecnie piwnica ta składa się z dwóch sklepionych pomieszczeń poprzedzonych przemurowaną wtórnie szyja. Pomieszczenie te mają zbliżoną wielkość 6,22 – 6,88 x 3,20 m i wysokość 197 cm. W pierwszej komorze piwnicy znajduje się wtórny cokół kamienny. Posadzki kamienne w obu komorach także są wtórne. Piwnica ta jako jedyna ma zachowane odrzwia kamienne. Składają się one z pionowych węgarów i prostego nadproża . Wykonane zostały z piaskowca i mają starannie opracowaną powierzchnie. Szerokość węgarów jest znaczna bo dochodzi do 42 cm. Portal w drzwiach wejściowych został zmieniony przez wtórne wycięcie łuku w pierwotnie prostym nadprożu.
Drugi zamurowany portal znajduje się w ścianie północnej drugiej komory. Z opisu i charakteru otworu wynika że jest to portal do trzeciego obecnie zniszczonego bądź zasypanego pomieszczenia. Przy obu portalach widoczne są lunety

Wszystkie opisane piwnice są kubaturami samodzielnymi zagłębionymi w stok wzgórza zamkowego. Na pewno nie są fragmentami kubatur naziemnych. Mimo różnej wielkości, odmiennych rzutów mają szereg cech wspólnych. Łączy je wspólnota materiałowa i technika wykonania. Podstawowym surowcem do wzniesienia piwnic jest łamany lokalny piaskowiec.
Regularne sklepienia kolebkowe wzniesiono na krążynach. Szybowe otwory okienne zostały umieszczone w ścianach szczytowych. Użyto zaprawy wapienno-piaskowej o zbliżonej strukturze i składzie granulometrycznym. Tylko w piwnicy 3 zachowały się kamienne odrzwia. Są one gładkie bez jakiegokolwiek wystroju ale nie dziwi to uwzględniając gospodarczy charakter pomieszczenia. Znacząca jest natomiast technika kamieniarska użyta przy wykonaniu węgarów i nadproży. Charakterystyczne ślady narzędzi kamieniarskich wskazują na ich wykonanie w okresie renesansu. Tak też należy datować pozostałe piwnice. Zbudowano je zapewne w tym samym czasie co główny budynek pałacowy, czyli w XV wieku.